Tallers

Tots els tallers estan dirigits per Judith Vizcarra i un ajudant tècnic.

Les jornades i les hores poden ser flexibles per la conveniència del grup.

Si l’interès dels tallers ve a través d’associacions de fotògrafs o de grups es pot fer una programació a mida.